Dieren

Mijn dorp van morgen

Op 16 april 2019 heeft de gemeenteraad de structuurvisie Dieren vastgesteld. Deze visie beschrijft hoe het dorp er in 2030 kan uitzien en hoe wij dat samen kunnen bereiken.

Inwoners, ondernemers en organisaties zijn nauw betrokken bij de totstandkoming van de visie, onder meer aan de hand van een reeks interviews, een gebiedsconferentie en internetpeiling.

U kunt de structuurvisie Dieren hier raadplegen.