Dieren

Mijn dorp van morgen

Onder de noemer ‘mijn dorp van morgen’ werkt de gemeente Rheden aan een nieuwe structuurvisie voor Dieren. Deze visie beschrijft hoe het dorp er in 2030 kan uitzien en hoe wij dat samen kunnen bereiken. Inwoners, ondernemers en organisaties worden nauw betrokken bij de totstandkoming van de visie. Als eerste stap in dat proces zijn twintig interviews gehouden. Daar leest u hier meer over.

In de volgende stap van het proces zijn ideeën ontwikkeld en oplossingen bedacht voor de gevonden vraagstukken. Hiervoor is op 29 november 2017 in Zalencentrum Theothorne een gebiedsconferentie georganiseerd. Een terugblik op en een verslag van deze avond zijn hier terug te vinden.

 

Een deel van de ideeën en oplossingen die tijdens de gebiedsconferentie naar voren zijn gekomen, zijn vervolgens van 8 februari tot en met 6 maart 2018 via een internetpeiling aan een breed publiek voorgelegd. De resultaten van deze peiling zijn, samen met alle andere inbreng die wij vanuit het dorp hebben ontvangen, meegenomen in de structuurvisie voor Dieren die vanaf eind 2018 ter inzage ligt.